Stand van Zaken in het Commercieel vastgoed

Commercieel vastgoed onberoerd ondanks coronapandemie

Afgelopen jaar (2020) heeft de commerciële vastgoedmarkt een tamelijk positief beeld neergezet. De meeste segmenten binnen het commerciële vastgoed heeft de afzet goed op peil gehouden in 2020. In het begin van het jaar was er sprake van een vertraging door de coronapandemie, maar daarna kwamen de transacties op gang. Het rapport van de NVM ‘Stand van Zaken Commercieel Vastgoed 2021’ hebben we goed voor u doorgelezen en samengevat.

In Nederland heeft de commerciële vastgoedmarkt het afgelopen jaar uiteindelijk een positief beeld getoond. De meeste segmenten binnen het commerciële vastgoed slaagden er erin de afzet goed op peil te houden. In de eerste maanden van 2020 was er sprake van een vertraging, maar na het eerste kwartaal kwamen de transacties weer op gang.

Kantorenmarkt

De kantorenmarkt had wel duidelijk te maken met een teruglopende vraag wat resulteerde in een dalende afzet van circa 25%. Het aantal transacties van kleine kantoren tot 500 m² nam juist toe. Wat niet meehielp aan het op peil houden van de kantorenafzet was een sterke afname in de vraag naar kantoorruimte bij het bedrijfsleven. Veelzeggend was in dit verband dat het aandeel van de zakelijke dienstverlening in de totale opname sterk terugliep. Ondanks dat er een goede belangstelling voor kantoren in 2020 in de provincie Gelderland was waar te nemen en een redelijk aantal transacties tot stand kwam, was de verhuurmarkt in de provincie minder willig dan in het jaar ervoor; de opname kwam beduidend lager uit dan in 2019. Bekijk hier ons aanbod van de kantorenmarkt.

Winkelmarkt

Illustratief voor de gang van zaken op de Nederlandse winkelmarkt was dat de leegstand vorig jaar niet toenam. Sterker nog, in vierkante meters uitgedrukt was er zelfs sprake van een daling van de winkelleegstand. Een van de maatregelen die de winkelketens namen om deze periode door te komen, was het opschorten van de huur. De supermarkten slaagden daarin tegen wel om hun omzet te vergroten. Ondanks het feit dat veel winkels die leunen op stenen vestigingen de inkomsten sterk zagen teruglopen en in veel van deze winkels de marges onder druk stonden, viel qua verhuren en verkopen de schade mee. De markt werd opnieuw gekenmerkt door een levendige vraag naar winkelruimte. Regionaal gezien profiteerde de provincies Gelderland en Noord-Brabant het meest van de daling van de leegstand. Bekijk hier ons aanbod van de winkelmarkt.

Bedrijfsruimtemarkt

Minder positief op de bedrijfsruimtemarkt was de stijging voor de tweede keer op rij van het totale aanbod van leegstaande bedrijfspanden, dit keer met 2% tot ongeveer 12 miljoen m². De stijging van het aanbod werd onder meer veroorzaakt door een flinke toename van het aantal nog te verhuren distributiecentra. In een jaar tijd steeg het aanbod van logistiek vastgoed met bijna 750.000 m². Een belangrijke oorzaak van de oplopende leegstand was dat meer vastgoed op risico in aanbouw werd genomen.

De bedrijfsruimtemarkt in de provincie Gelderland stond het afgelopen jaar in het teken van een goede vraag, wat zich op de vrije markt in een beduidend hoger transactievolume vertaalde. Daarbij was de stijging van de opname niet alleen te danken aan de verhoogde belangstelling voor distributiecentra, maar vooral aan de grote omvang van de metrages die werden afgezet. Verder viel het op dat de vraag sterk was gericht op bedrijfsruimten in nog te bouwen distributiecentra. Al met al waren de grote transacties die in de provincie tot stand kwamen tezamen verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de uitgeoefende vraag. Dat blijkt uit de cijfers van NVM Business die jaarlijks bekend gemaakt worden in het rapport Stand van Zaken Commercieel Vastgoed. Bekijk hier ons aanbod van de bedrijfsruimtemarkt.

Beleggingsmarkt

Ook op de beleggingsmarkt bleef de reactie op de coronapandemie beperkt en zat de stemming er wederom goed in. Hoewel na een slechte start veel vastgoedtransacties werden geannuleerd of uitgesteld, vond de markt uiteindelijk toch de weg omhoog.

Met name in het laatste kwartaal vertoonde het aantal kooptransacties een flinke stijging. In totaal kochten beleggers vorig jaar voor meer dan € 9,5 miljard commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels. Een veel groter volume dan waarop was gerekend. De enorme kooplust werd mede gedragen door de grote hoeveelheden “gratis” geld van overheden en centrale banken die ook richting de financiële markten stroomden en de stijging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% die stond te gebeuren in 2021.

Opmerkelijk was bovendien dat nogal wat bedrijven besloten hun vastgoed te verkopen via zogeheten sale-and-lease-backconstructies. Beleggers voelden zich het afgelopen jaar vooral tot de bedrijfsruimtemarkt aangetrokken, wat tot uitdrukking kwam in een verdere toename van de investeringen in dit segment. In totaal beliepen de investeringen in bedrijfsgebouwen circa € 4,1 miljard, een record voor Nederland. De belangstelling ging vooral uit naar distributiecentra. Bekijk hier ons aanbod van de beleggingsmarkt.

Toekomst

Het valt nog te bezien of ook in 2021 de schade beperkt blijft. Veel zal afhangen van de gevolgen voor de economische bedrijvigheid en het verdere verloop van de coronapandemie. Wel zullen enkele trends die al voor het uitbreken van het virus in gang waren gezet, verder worden versterkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegenomen behoefte meer thuis te kunnen werken en het online doen van boodschappen.

Bekijk het complete verslag hier.

Stand van zaken commercieel vastgoed

Onderzoek naar de stand van zaken rondom het commercieel vastgoed

Terug naar het nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op!

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Rozenhage Makelaardij? Of wil je een afspraak maken? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

Wij helpen je graag verder!

0344 - 67 35 67
  • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacyverklaring omschreven staat.

Laatste nieuws

Blijft altijd op de hoogte!

Bouw Doejenburg 144 – Maurik – 10 huur units vanaf 90 m²

26 oktober 2021

Deze mooie bedrijfsunits zijn bij ons binnenkort te huur en worden op dit moment gebouwd. De verwachting is dat het gereed is in januari 2022. Via deze pagina houden we…

Lees meer Nieuwsoverzicht

Aangesloten bij