Zorginstellingen moeten vastgoed laten taxeren

Een inzicht in de veranderingen

Vanaf 1 juli aanstaande dienen zorginstellingen die gebruik maken van financiering via een bank, de waarde van hun vastgoed elke drie jaar door een onafhankelijke taxateur te laten taxeren.
Hierdoor is het gebruik van de WOZ-waarde als basis voor de taxatie niet langer mogelijk.

De nieuwe richtlijn is ontstaan uit de lessen die getrokken zijn uit de kredietcrisis ten aanzien van non-performing loans. Door het invoeren van strengere eisen rondom het taxeren van de marktwaarde voor zorginstellingen dient er strenger te worden gekeken naar de waarde van het onderliggende vastgoed.

Omschakeling voor de sector

In de zorgsector wordt momenteel nauwelijks getaxeerd op marktwaarde. De invoering heeft dan ook een grote impact op de wijze waarop zorginstellingen met vastgoed- en datamanagement omgaan. Zorginstellingen kunnen hierbij lering trekken uit de lessen die corporaties hebben geleerd, toen zij in 2016 met deze omschakeling werden geconfronteerd. Daaruit bleek dat het tijdig starten met het inventariseren en op orde brengen van de data van groot belang is.

Kansen om financieringsruimte te vergroten

In het kader van het bepalen van de onderpandwaarde voor een financiering bieden taxaties tegen marktwaarde kansen om de financieringsruimte te vergroten om te investeren in de kwaliteit van het vastgoed. Veel van het zorgvastgoed is verouderd en voldoet vaak niet aan de wensen van de gebruikers. Door te investeren kan het vastgoed de gewenste zorgexploitatie op duurzame wijze ondersteunen. Dit biedt zorginstellingen de kans en mogelijkheid om zich te focussen op de kerntaak: het leveren van zorg.

Taxatie richtlijnen

Uitwerking van de richtlijnen luistert nauw. Zo geldt de driejaarlijkse hertaxatieverplichting bijvoorbeeld wel voor zorgvastgoed met een financiering vanaf drie miljoen euro met het vastgoed als onderpand. Voor kredietovereenkomsten onder de drie miljoen euro geldt de hertaxatieplicht niet, maar is een initiële taxatie alleen vereist bij een nieuwe kredietovereenkomst. Bij alle nieuwe kredietovereenkomsten die nu afgesloten worden is zo’n taxatierapport verplicht, dus zowel boven als beneden de grens van EUR 3 miljoen. Een taxatie is niet vereist als het vastgoed niet als zekerheid geldt, zoals bijvoorbeeld bij een rekening-courant krediet het geval kan zijn.

Eisen voor het taxeren

Taxaties voor vastgoed moeten dan voldoen aan de volgende eisen:

  • een taxatierapport;
  • opgesteld door een onafhankelijk taxateur;
  • in opdracht van de bank.

Deze taxaties zijn ook verplicht voor:

    • Elk nieuw vastgoed, dat onder een bestaande kredietfaciliteit gebracht wordt (bestaand vastgoed binnen diezelfde faciliteit hoeft niet opnieuw getaxeerd te worden);
    • Een zodanige wijziging/verbouwing van het vastgoed, die materiele impact heeft op de waarde van het onderpand en dus een nieuwe taxatie noodzakelijk is.

Voor wijzigingen in kredietovereenkomsten geldt een overgangstermijn van één jaar (dus tot 1 juli 2022):

  • Tot 1 juli 2022 dient bij een wijziging – dat wil zeggen, als deze opnieuw door de klant getekend dient te worden. Renteherzieningen vallen hier niet onder – van de kredietovereenkomst alleen het nieuwe vastgoed getaxeerd te worden (maar wel volgens de nieuwe taxatie eisen);
  • Na 1 juli 2022 wordt een wijziging van een kredietovereenkomst geïnterpreteerd als een nieuwe kredietovereenkomst en dient al het vastgoed, dat als zekerheid dient voor deze financiering opnieuw getaxeerd te worden volgens de nieuwe taxatie eisen.

Meerdere vastgoedobjecten in de financiering

Vaak leveren zorginstellingen zorg in meerdere gebouwen. Hiervoor gelden dezelfde eisen als de (totale) lening meer dan drie miljoen euro bedraagt. Dit betekent dat alle vastgoedobjecten, die als onderpand dienen voor de financiering, individueel getaxeerd moeten worden.

Syndicaat financieringen

Voor syndicaat leningen (club deals) gelden dezelfde eisen. Het opdrachtgeverschap wordt in deze situatie overgenomen door een ‘Security Agent’ die bepaalt welke taxateur de opdracht tot taxatie gegeven wordt. De taxatie geldt dan voor alle in het consortium betrokken banken.

Taxeren

Ben jij op zoek naar een betrouwbare partij voor het maken van taxatierapport van een bedrijfspand? Een bedrijfsmakelaar die een bedrijfspand nauwkeurig op waarde schat en het verhaal kundig weet te onderbouwen? Neem dan contact op met de gecertificeerde bedrijfstaxateurs van Rozenhage Makelaardij.

Wij voeren de taxatie van een bedrijfspand zo snel mogelijk na ontvangst van de opdracht uit. Uiteraard zijn spoedtaxaties ook mogelijk. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over het te taxeren doel, het gewenste soort taxatierapport, het moment van de taxatie en het moment van de oplevering van het rapport.

Bekijk hier het bericht van de vereniging van Nederlandse Banken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op!

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Rozenhage Makelaardij? Of wil je een afspraak maken? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

Wij helpen je graag verder!

0344 - 67 35 67
  • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacyverklaring omschreven staat.

Laatste nieuws

Blijft altijd op de hoogte!

Bouw Doejenburg 144 – Maurik – 10 huur units vanaf 90 m²

26 oktober 2021

Deze mooie bedrijfsunits zijn bij ons binnenkort te huur en worden op dit moment gebouwd. De verwachting is dat het gereed is in januari 2022. Via deze pagina houden we…

Lees meer Nieuwsoverzicht

Aangesloten bij