Past een bedrijf binnen het bestemmingsplan? Mag een bedrijf of gebouw op een locatie gevestigd worden?

Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een bedrijf is het van groot belang dat het bedrijf op de beoogde locatie gevestigd mag worden. Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan dat van toepassing is op de betreffende locatie. Het lezen van bestemmingsplannen blijkt niet altijd even eenvoudig, vandaar een uitleg van onze vastgoedadviseurs.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch stuk waarin staat beschreven hoe de grond of een gebouw op een bepaalde locatie gebruikt mag worden.  Dit plan geldt voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Nieuwe bebouwing of een nieuwe vorm van gebruik moet passen in het bestaande bestemmingsplan.

Wilt u bouwgrond kopen of een bedrijfspand kopen of huren, dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de mogelijkheden op een locatie zijn.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een toelichting, een plankaart en regels.

De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie.

Op de plankaart is de bestemming van de grond aangegeven. De verschillende bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de kaart is bijvoorbeeld ook de toegestane bouwhoogte opgenomen en zijn arceringen opgenomen voor gebieden met een bijzondere waarde (bijvoorbeeld natuurwaarden of een geluidszone).

Elke bestemming heeft zijn eigen regels. De regels geven aan aan welke voorschriften men zich moet houden op een bepaalde locatie, oftewel wat er wel of niet kan binnen een bepaalde bestemming. Bijvoorbeeld wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en hoe een gebouw gebruikt mag worden.

Waar is het bestemmingsplan van een locatie te vinden?

Wanneer door Rozenhage Makelaardij een object of een stuk grond te koop of te huur wordt aangeboden, wordt in de brochure altijd kort aangegeven welke bestemming van toepassing is. Vaak staat er dat een bedrijf tot een bepaalde categorie is toegestaan binnen het bestemmingsplan. Welke bedrijfsactiviteiten precies onder welke categorie vallen, is terug te vinden in de zogenaamde ‘staat van bedrijfsactiviteiten’. Deze staat is meestal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl of op te vragen bij de betreffende gemeente.

Wat gebeurt er als een bedrijf of gebouw niet past in het bestemmingsplan?

Wanneer een bedrijf gevestigd wordt op een locatie terwijl dit niet binnen het bestemmingsplan is toegestaan, bestaat de kans dat de gemeente het bedrijf verplicht om stoppen met de bedrijfsactiviteiten, te verhuizen of alsnog een ontheffing aan te vragen. Dit geldt ook wanneer een gebouw wordt neergezet dat niet past binnen het bestemmingsplan, er bestaat dan kans dat de bouw zelfs wordt stilgelegd.

Het is dus heel belangrijk om voor het huren of kopen van een object of locatie goed te weten wat de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Wij adviseren dan ook om bij twijfel of vragen over de bestemming van een bepaalde locatie, altijd contact op te nemen met de betreffende gemeente of met een deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening. Onze makelaars kennen verschillende juristen die u hierbij van dienst kunnen zijn.

Kan een bestemmingsplan aangepast worden?

Wanneer nieuwe initiatieven niet passen in het bestaande bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, kan in sommige gevallen een procedure gestart worden om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien. Dit is echter vaak een tijdrovend en ingewikkeld proces. Wanneer u wilt weten of dit mogelijk is, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende gemeente.

Hulp nodig?

Heeft u een nieuwe locatie op het oog en twijfelt u of dit past bij uw ideeën? Neem dan contact op met één van onze vastgoedadviseurs, zij denken graag met u mee!