Rozenhage Makelaardij Privacyverklaring

Rozenhage Makelaardij hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming van Persoonsgegevens en de privacyverklaring van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

Rozenhage Makelaardij verwerkt persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt of omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een kort overzicht van persoonsgegevens die Rozenhage Makelaardij verwerkt. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de NVM Privacyverklaring.

NVM Privacyverklaring – Rozenhage Makelaardij – december 2019

Persoonsgegevens die Rozenhage Makelaardij verwerkt:

Prospects/geïnteresseerden:

Bij een informatie-aanvraag (waardebepaling, bezichtiging, taxatierapport, inschrijving nieuwsbrief, etc.): voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.

Bij een vrijblijvende zoekopdracht: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en zoekwensen (type object, zoekgebied, prijsklasse).

Voor de inschrijving voor een huurwoning worden alle gegevens zoals opgenomen op het inschrijfformulier verwerkt.

Naast bovenstaande gegevens, kunnen overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, in correspondentie of telefonisch worden vastgelegd.

Klanten:

Bij de verkoop, koop, huur, verhuur of taxatie van een object:  voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd zoals opgenomen in de privacyverklaring van de NVM.

Naast bovenstaande gegevens, kunnen overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, in correspondentie of telefonisch worden vastgelegd.

Tegenpartij:

Bij de koop of huur van een object uit de portefeuille van Rozenhage Makelaardij of bij de verkoop of verhuur van een object aan een klant van Rozenhage Makelaardij: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd zoals opgenomen in de privacyverklaring van de NVM.

Doel en grondslag waarmee Rozenhage Makelaardij persoonsgegevens verwerkt:

Rozenhage Makelaardij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Prospects/geïnteresseerden:

Persoonsgegevens worden verwerkt om gericht informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en objecten en ter bescherming van onze opdrachtgevers (alleen bij bezichtigingen en inschrijvingen huurwoningen).

Klanten:

Persoonsgegevens worden verwerkt om onze diensten te kunnen leveren conform de opdracht tot dienstverlening of de opdrachtbrief. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor het versturen van een nieuwsbrief. Ook worden persoonsgegevens verwerkt vanuit de wettelijke verplichting.

Tegenpartij:

Bij de koop of huur van een object uit de portefeuille van Rozenhage Makelaardij worden persoonsgegevens verwerkt ter controle van identiteit, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid en om de koop of huur van een object voor te bereiden en te kunnen realiseren met een koopcontract of een huurcontract.

Bij de verkoop of verhuur van een object uit de portefeuille van Rozenhage Makelaardij worden persoonsgegevens verwerkt ter controle van uw identiteit, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid.

Ook worden persoonsgegevens verwerkt vanuit de wettelijke verplichting.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden, zolang u wordt gezien als prospect voor Rozenhage Makelaardij of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rozenhage Makelaardij deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht tot dienstverlening die met u afgesloten is en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Rozenhage Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien gewenst, kunt u een overzicht van derden opvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming via info@rozenhage.nl.

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens met andere derden te delen, doen wij dit alleen met uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Rozenhage Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rozenhage.nl.

Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Rozenhage Makelaardij neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@rozenhage.nl.

Vragen?

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

versie: 30 maart 2022

Disclaimer:

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast (bijvoorbeeld door verandering van regels ten aanzien van privacy). De versie-datum geeft aan wanneer dit document voor het laatst gewijzigd is. De nieuwe privacyverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie.