Privacyverklaring

Rozenhage Makelaardij Tiel

Rozenhage Makelaardij hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming van Persoonsgegevens en de privacyverklaring van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

Rozenhage Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rozenhage Makelaardij
Kellenseweg 4
4004 JD Tiel
0344 67 35 67
www.rozenhage.nl

Rozenhage Makelaardij heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is te bereiken via info@rozenhage.nl.

Persoonsgegevens die Rozenhage Makelaardij verwerkt

Rozenhage Makelaardij verwerkt persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons verstrekt of omdat je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een kort overzicht van persoonsgegevens die Rozenhage Makelaardij verwerkt. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je door naar de NVM Privacyverklaring.

Prospects/geïnteresseerden:

Bij een informatie-aanvraag (waardebepaling, bezichtiging, taxatierapport, inschrijving nieuwsbrief, etc.): voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.

Bij een vrijblijvende zoekopdracht: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en zoekwensen (type woning, zoekgebied, prijsklasse).

Voor de inschrijving voor een huurwoning worden alle gegevens zoals opgenomen op het inschrijfformulier verwerkt.

Naast bovenstaande gegevens, kunnen overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via website, in correspondentie of telefonisch worden vastgelegd.

Klanten:

Bij de verkoop, koop, huur, verhuur of taxatie van een object:  voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd zoals opgenomen in de privacyverklaring van de NVM.

Naast bovenstaande gegevens, kunnen overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via website, in correspondentie of telefonisch worden vastgelegd.

Tegenpartij:

Bij de koop of huur van een object uit de portefeuille van Rozenhage Makelaardij of bij de verkoop of verhuur van een object aan een klant van Rozenhage Makelaardij: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode & woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd zoals opgenomen in de privacyverklaring van de NVM.

Doel en grondslag waarmee Rozenhage Makelaardij persoonsgegevens verwerkt

Rozenhage Makelaardij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Prospects/geïnteresseerden:

Persoonsgegevens worden verwerkt om gericht informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en objecten en ter bescherming van onze opdrachtgevers (alleen bij bezichtigingen en inschrijvingen huurwoningen).

Klanten:

Persoonsgegevens worden verwerkt om onze diensten te kunnen leveren conform de opdracht tot dienstverlening of de opdrachtbrief. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor het versturen van een nieuwsbrief. Ook worden persoonsgegevens verwerkt vanuit de wettelijke verplichting.

Tegenpartij:

Bij de koop of huur van een object uit de portefeuille van Rozenhage Makelaardij worden persoonsgegevens verwerkt ter controle van identiteit, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid en om de koop of huur van een object voor te bereiden en te kunnen realiseren met een koopcontract of een huurcontract.

Bij de verkoop of verhuur van een object uit de portefeuille van Rozenhage Makelaardij worden persoonsgegevens verwerkt ter controle van uw identiteit, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid.

Ook worden persoonsgegevens verwerkt vanuit de wettelijke verplichting.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden, zolang je wordt gezien als prospect voor Rozenhage Makelaardij of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rozenhage Makelaardij deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht tot dienstverlening die met jou afgesloten is en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Rozenhage Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien gewenst, kun je een overzicht van derden opvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming via info@rozenhage.nl.

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens met andere derden te delen, doen wij dit alleen met uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Rozenhage Makelaardij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@rozenhage.nl.

Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Rozenhage Makelaardij neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@rozenhage.nl.

Vragen?

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

versie: 30 april 2020

Disclaimer

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast (bijvoorbeeld door verandering van regels ten aanzien van privacy). De versie-datum geeft aan wanneer dit document voor het laatst gewijzigd is. De nieuwe privacyverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie.

Neem contact met ons op!

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Rozenhage Makelaardij? Of wil je een afspraak maken? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

Wij helpen je graag verder!

0344 - 67 35 67
  • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacyverklaring omschreven staat.

Laatste nieuws

Blijft altijd op de hoogte!

Per 1-01-23 energielabel C-verplichting voor kantoren

23 juli 2021

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan…

Lees meer Nieuwsoverzicht

Woningaanbod

Blijf altijd op de hoogte!

Aangesloten bij