ESG, DUPA en Energielabels Duurzaamheid & Vastgoed

Energielabels, DUPA, ESG (Environmental, Social and Governance): termen die steeds vaker langskomen. Verduurzaming wordt dan ook steeds belangrijker, ook binnen het vastgoed! In onze blog leggen wij u graag wat deze termen allemaal inhouden en hoe verduurzaming van invloed is op uw vastgoedportefeuille. En uiteraard denken wij graag mee hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Wat is het belang van ESG en Dupa 2.0 voor Vastgoed en Taxaties?

De vastgoedwereld is constant in beweging. Daarbij wordt vaak gedacht aan huur- en kooptransacties en alle daarbij behorende diensten. Echter, steeds vaker duiken de termen ESG en Dupa 2.0 op. Maar wat betekenen deze termen precies en waarom zijn ze zo cruciaal voor de vastgoedsector?

ESG en Dupa 2.0 hangen samen met de afspraken die binnen de EU zijn gemaakt over de verduurzaming van vastgoed en rol die verduurzaming speelt bij de waardering van vastgoed door banken. Er wordt niet langer alleen stilgestaan bij de huurwaarde of de koopprijs (marktwaarde) van een object, maar ook bij de duurzaamheid van een object. En dit gaat veel verder dan alleen het energielabel van een gebouw. Een ESG score geeft aan hoe maatschappelijk verantwoord vastgoed is. Deze score wordt door middel van een duurzaamheidsparagraaf in een taxatierapport opgenomen.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance.

Environmental (milieu): Dit omvat alles wat te maken heeft met de impact van een gebouw op het milieu, zoals energieverbruik, waterbeheer, afvalbeheer, en de uitstoot van broeikasgassen.

Social (sociaal): Deze factor kijkt naar de impact op de mensen en de gemeenschap. Denk hierbij aan de veiligheid en gezondheid van de bewoners, arbeidsomstandigheden, en de bijdrage aan de lokale gemeenschap.

Governance (bestuur): Dit draait om de manier waarop een bedrijf wordt geleid, inclusief zaken als transparantie, ethisch gedrag, en de rechten van aandeelhouders.

Wat is Dupa 2.0?

Dupa 2.0 staat voor Duurzaamheids Performance Analyse versie 2.0. Dit is een geavanceerde methodologie en toolset die wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van vastgoedobjecten te meten en te analyseren. Het gaat hierbij niet alleen om de milieuprestaties, maar ook om sociale en governance aspecten, dus een ESG score.

Circa 10 jaar geleden werd gestart met de energieprestatie van een gebouw. Hiervoor worden (nog steeds) energielabels toegekend aan gebouwen. Wanneer alleen het energielabel wordt meegewogen in een taxatie van een gebouw, wordt gesproken over Dupa 1.0. Wanneer ook de ESG score wordt meegenomen in een taxatie wordt gesproken over Dupa 2.0. Op dit moment wordt overal hard gewerkt aan de implementatie van Dupa 2.0 in taxatierapportages.

Wat is het belang van een ESG score?

Een ESG score en Dupa 2.0 biedt vastgoedprofessionals de mogelijkheid om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van hun gebouwen. Dit is essentieel om strategische beslissingen te kunnen nemen en de waarde van het vastgoed nauwkeurig te kunnen bepalen.

Met Dupa 2.0 kunnen vastgoedmanagers bijvoorbeeld de energie-efficiëntie van hun gebouwen verbeteren, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook de operationele kosten verlaagt en de waarde van het vastgoed verhoogt. Daarnaast helpt Dupa 2.0 bij het identificeren van sociale en governance risico’s, waardoor vastgoedbeheerders proactief kunnen inspelen op mogelijke problemen en hun vastgoedportefeuille beter kunnen beheren.

De combinatie van ESG-criteria en Dupa 2.0 biedt een krachtig instrumentarium voor vastgoedbeheerders en investeerders. Door ESG-principes te integreren in de dagelijkse praktijk en gebruik te maken van de geavanceerde analysemogelijkheden van Dupa 2.0, kunnen vastgoedprofessionals de duurzaamheid, waarde en aantrekkelijkheid van hun gebouwen significant verhogen.

ESG-criteria worden steeds belangrijker bij investeringsbeslissingen. Voor vastgoed betekent dit dat gebouwen die voldoen aan strikte ESG-criteria aantrekkelijker zijn voor investeerders. Dit komt omdat ESG-vriendelijke gebouwen vaak efficiënter zijn in energie- en watergebruik, wat leidt tot lagere operationele kosten en een kleinere ecologische voetafdruk. Bovendien kunnen deze gebouwen een positief imago creëren en daarmee hogere huurinkomsten genereren.

Daarnaast wordt wet- en regelgeving rondom ESG steeds strenger. Overheden stellen steeds meer eisen aan duurzaamheid en energie-efficiëntie, waardoor gebouwen die niet aan deze normen voldoen minder aantrekkelijk worden. Voor vastgoedbeheerders en investeerders is het dus cruciaal om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESG en hierop in te spelen.

Kortom:

Wat heeft een vastgoed eigenaar of gebruiker hier nu allemaal aan? Op korte termijn niet zoveel. Maar op langere termijn vertelt het wel meer over welke ESG risico’s bij een gebouw horen en aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om een gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken, zoals is afgesproken in het Akkoord van Parijs.

Voor meer informatie over hoe ESG en Dupa 2.0 uw vastgoedportefeuille kunnen verbeteren, neem contact met ons op via 0344 67 35 67 of info@rozenhage.nl. Wij staan klaar om u te helpen met de implementatie van deze belangrijke strategieën in uw vastgoedbeheer en taxaties.