Energielabel is vaak verplicht!

Sinds 1 januari 2021 was het al verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen een energielabel te hebben. Sinds 1 januari 2022 is het ook verplicht het energielabel te communiceren wanneer u een object te koop of te huur presenteert. Wanneer u dit niet doet, riskeert u een boete.

Sinds 1 januari 2021 was het al verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen een energielabel te hebben. Sinds 1 januari 2022 is het ook verplicht het energielabel te communiceren wanneer u een object te koop of te huur presenteert. Wanneer u dit niet doet, riskeert u een boete.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jr).

Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Sinds 1 januari 2021 is bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen een energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies): Kantoor, Onderwijs, Horeca, Zorginstellingen, Leisure en Winkels. Voor sommige utiliteitsgebouwen is het label niet nodig, zoals fabriekshallen of beschermde monumenten.

Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven in de advertentie wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het label is maximaal 10 jaar geldig.

Hoe kunt u een energielabel laten opstellen?

Het energielabel kunt u laten opstellen door een vakbekwaam energieadviseur die aangesloten is bij een Certificerende Instelling (CI). De energieadviseur moet bovendien werkzaam zijn voor een organisatie met een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-U-certificaat. Alleen energieadviseurs die aan deze eisen voldoen mogen het benodigde label voor utiliteitsgebouwen afgeven.  Wanneer u dus nog geen energielabel heeft, kunt u het beste een gediplomeerd energie-prestatie adviseur inschakelen die de opname van het object en het opstellen van het label gaat verzorgen.  De energieadviseur neemt een groot aantal kenmerken van het gebouw op en maakt op basis daarvan een energieprestatieberekening. Nadat de energieadviseur het energielabel in de registratiedatabase EP-online heeft geregistreerd, ontvangt u als gebouweigenaar het label van de energieadviseur.

Uiteraard kunnen wij de aanvraag van het energielabel ook voor u regelen. Wij schakelen dan een adviseur in, leveren de benodigde documenten aan en begeleiden de inspectie van het gebouw door de adviseur. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dan maken wij graag een offerte op maat.

Wanneer is een energielabel niet verplicht?

Uitzonderingen op het energielabel zijn:
– monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening; alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2
– een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee)
– een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt
– een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar
– een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite)

De regels voor industriële objecten:

Gebouwen met alleen een industriefunctie zijn niet verplicht om in geval van een transactie een energielabel te hebben. Voor gebouwen waarin naast de industriefunctie ook een andere wel energielabelplichtige gebruiksfunctie aanwezig is, geldt alleen een verplichting voor de labelplichtige delen als het gebruiksoppervlakte van het labelplichtige deel (of een combinatie van de gezamenlijke labelplichtige gebruiksfuncties) groter is dan 50 m² .

De kantoren van 40 m² (gezamenlijk gebruiksoppervlakte) in een industriehal zijn dus niet labelplichtig. De kantoor- en een onderwijsfunctie (gezamenlijk gebruiksoppervlakte kantoor- en onderwijsfunctie van 55 m² ) in of bij een industriegebouw zijn daarentegen wel labelplichtig.

Meer informatie?

Alle informatie over het energielabel vindt u terug op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En neem met ons contact op voor een offerte voor een energielabel.