werkwijze huurwoning Hoe verloopt de selectieprocedure voor een huurwoning?

Als verhuurbemiddelaar vinden wij het erg belangrijk om iedereen inzicht te geven in de werkwijze van Rozenhage Makelaardij bij het verhuren van woningen. Deze transparante werkwijze is tevens een verplichting voor elke verhuurbemiddelaar in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie.

Wanneer een huurder wordt gekozen, wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, geloofsovertuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-tegen-discriminatie-op-de-woningmarkt).

De volgende stappen worden doorlopen wanneer er een nieuwe huurwoning beschikbaar komt:

 • Benaderen van zoekers die staan ingeschreven in zoekersbestand Rozenhage Makelaardij.
 • Online presenteren woning op Funda en website Rozenhage Makelaardij.
 • Alle geïnteresseerden ontvangen een inschrijfformulier en kunnen kiezen zich wel/niet in te schrijven in het zoekersbestand van Rozenhage Makelaardij.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden meegenomen in de selectieprocedure en indien gewenst toegevoegd aan het zoekersbestand.
 • Per woning worden 5 geïnteresseerden uitgenodigd voor een bezichtiging. Deze geïnteresseerden worden geselecteerd op basis van passendheid bij de geldende selectiecriteria en inschrijfduur.
 • Na de bezichtiging kunnen geïnteresseerden binnen 24 uur per e-mail aangeven of men de woning wel/niet wil huren.
 • Wanneer meerdere geïnteresseerden de woning willen huren, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat die het beste past bij de geldende selectiecriteria voor de betreffende woning.
 • De geïnteresseerde die de huurwoning aangeboden krijgt, dient een kopie legitimatiebewijs, een recente salarisstrook en/of werkgeversverklaring te overleggen.
 • Na ontvangst van alle benodigde informatie wordt een huurovereenkomst opgesteld, deze worden digitaal getekend door huurder en verhuurder.
 • Op de ingangsdatum van de huurovereenkomst vindt de oplevering van de woning aan de huurder plaats.
 • De geïnteresseerden die afgewezen zijn, ontvangen per e-mail een motivatie van de keuze voor de gekozen kandidaat.

Bij de selectie van een kandidaat wordt rekening gehouden met:

 • inschrijfduur (vanaf ontvangst volledig ingevuld inschrijfformulier)
 • moment reactie op woning
 • hoogte van het inkomen (in verhouding tot huurprijs)
 • type arbeidscontract
 • samenstelling van het gezin
 • aanwezigheid van huisdieren
 • bereidheid zaken over te nemen

De selectiecriteria kunnen per woning verschillen, dit staat zo veel mogelijk vermeld in de aanbiedingstekst.

Wilt u zich inschrijven voor een huurwoning, dan kunt u hier het formulier downloaden en volledig ingevuld per e-mail toesturen aan info@rozenhage.nl.

inschrijfformulier huurwoning 2023