Wat is een VvE? Waarom nodig? Welke taken? Ontdek de kracht van een VvE!

Veel vastgoedeigenaren hebben te maken met een VvE oftewel een Vereniging van Eigenaren. Een goed functionerende VvE zorgt voor tevreden eigenaren. Er komen vaak vragen bij ons binnen over VvE’s. In deze blog hebben wij de meest gestelde vragen rond VvE’s op een rijtje gezet.

Veel vastgoedeigenaren hebben te maken met een VvE oftewel een Vereniging van Eigenaren. Er komen vaak vragen bij ons binnen over VvE’s. Wat is een VvE? Waarom is een VvE nodig? Wat doet een VvE? In deze blog zijn de meest gestelde vragen rond VvE’s op een rijtje gezet.

Wat is een VvE?

Een Vereniging van Eigenaren, afgekort als VvE, is een rechtspersoon die opgericht moet worden wanneer een gebouw meerdere eigenaren heeft. In Nederland is het zelfs een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke belangen en verantwoordelijkheden worden geregeld. Het gaat hierbij om zaken als het beheer en onderhoud van de buitenzijde van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimtes (liften, gedeelde installaties, etc) en gemeenschappelijke tuinen.

De eigenaren van het gebouw zijn automatisch lid van de VvE en zijn verplicht om periodiek contributie te betalen zodat de kosten voor het beheer en onderhoud voldaan kunnen worden.

Waarom is een VvE nodig?

De oprichting van een VvE is noodzakelijk bij een gebouw met meer eigenaren. Daarnaast is verplicht jaarlijks een bedrag te reserveren voor groot onderhoud. Deze verplichting bedraagt 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Er mag ook op een alternatieve manier gereserveerd worden.

De VvE speelt dus een belangrijke rol bij het behouden van de kwaliteit en de waarde van een gebouw. Bij de juiste inzet van de VvE kunnen problemen en achterstallig onderhoud worden voorkomen en in ieder geval worden opgelost.

Een goed functionerende VvE draagt bij aan de algehele leefbaarheid en tevredenheid van eigenaren door de gezamenlijke zorg voor het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes.

Welke taken heeft een VvE?

Een VvE heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat het beheer en onderhoud van een gebouw met meerdere eigenaren goed geregeld is:

beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen:
De VvE is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en reparatie van gemeenschappelijke delen in en rond het gebouw. Hiervoor wordt een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Dit MJOP geeft inzicht in het te verwachten onderhoud en de bijbehorende kosten voor het gebouw in de komende 10-20 jaar.

financieel beheer:
De VvE stelt veelal een penningmeester aan die de financiën beheert en zorgt voor de betaling van onderhoudskosten, verzekeringen en andere uitgaven die de VvE nodig acht. Dit wordt betaald vanuit de servicekosten/contributie die bij de leden in rekening wordt gebracht. Hiertoe wordt een begroting opgesteld. Dit betreft niet alleen een begroting voor de dagelijkse kosten, maar ook voor de kosten voor meerdere jaren. Tenslotte hoort bij een MJOP ook een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

besluitvorming:
De VvE stelt veelal een voorzitter en een secretaris aan. Deze organiseren vergaderingen waarin eigenaren beslissingen kunnen nemen over zaken die het hele gebouw aangaan zoals het goedkeuren van begrotingen, het kiezen van bestuursleden en het opstellen van regels en voorschriften voor het gebruik van het gebouw.

Vaak afhankelijk van de grootte van de VvE wordt deze door de eigenaren zelf verzorgd en beheerd of wordt er een professionele VvE beheerder ingeschakeld. Deze VvE beheerder is dan verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verschillende taken en verantwoordelijkheden.

De kracht van een VvE:

Kortom, een actieve VvE draagt bij aan het behouden en zelfs verhogen van de waarde van de verschillende delen van een gebouw en de algehele leefbaarheid en tevredenheid van eigenaren.